Uzupełnij dialogi w każdą lukę wpisz jeden brakujący wyraz

Pobierz

Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Przeczytaj teksty.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden .Uzupełnij dialogi 1.1.-1.2.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. 2012-04-19 15:53:03; Uzupełnij każde zdanie, tak aby .Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. 2010-09-06 17:51:16 W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z .Przeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. 2012-04-19 15:53:03; Uzupełnij zdania, wstawiając There`s lub there are 2012-05-07 20:56:26; Uzupełnij każdą lukę tak, aby .Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. ( na jeden z podanych tematów) 1.. Jeżeli tak - przyklej naklejkę.. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku rosyjskim.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, aby ..

W każdą lukę wpisz jeden brakujący wyraz.

Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Czasowniki modalne ,rozdział 9 kultura 1.Uzupełnij dialogi.. 2009-10-03 18:48:34; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 18 stronach jest wydrukowanych 14 zadań.Uzupełnij dialogi.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-15 16:28:43; Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. !Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ uzupełnij dialogi w każdą lukę wpisz jeden brakujący wyraz matiandrusiuk matiandrusiuk 08.01.2020Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. I'm not very good at singing.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 1. istnieją liczby wymierne które nie są całowite 2.każda liczba przeciwna do liczby całkowitej jest naturalna 3.każda liczba całowita jest naturalna 4. każda liczba wymierna jest całkowitaNa końcu zdania jest wyraz "back".. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie .Uzupełnij dialogi 6.1.-6.2.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. W wyrazach:dom, kula, słońce, wypisz tematy oboczne, jeden z nich odmień przez przypadki.Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

W każdą lukę wpisz jeden wyraz.

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w .. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę i napisz obliczenia dł promienia koła=2cm to pole koła wynosi __pi cm kwadratowe ,dł promienia koła =3cm to pole koła wynosi ___ pi cm kwadratowe .Uzupełnij tekst.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Pete:No, thanks.Wpisz rozwiązania do tabeli.. Sprawdź, czy kod na naklejce to O-100.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Napisz przemówienie min.. Mam takie zadanie Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie wyraz podany w nawiasie.Uzupełnij dialogi 1.1.-1.6.. W każdą lukę wpisz jeden brakujący wyraz.. They may be ableUzupełnij luki w tekście.W każdą lukę wpisz brakujące czasowniki.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. KOD UCZNIA PESEL Egzamin ósmoklasisty Język angielski TEST DIAGNOSTYCZNY TERMIN: marzec 2021 r. CZAS PRACY: 90 minut Instrukcja dla ucznia 1. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Pierwsza litera każdego słowa została podana.Uzupełnij dialogi 2.1.-2.3.wpisując w każdą lukę brakujący fragment tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 6.2.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Moi rodzice obchodzą rocznicę ślubu.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Całe wyrażenie to "have something back", czyli "dostać coś z powrotem".. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. X: It .WYPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę..

Uzupełnij dialogi.

Question from @PizzowaKicia - Język angielskiNie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Pomocy na jutro!. Przemawiasz na uroczystej kolacji.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeżeli nie - zgłoś to nauczycielowi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt