Lektury obowiązkowe liceum czteroletnie

Pobierz

Zakres podstawowy.. Arystofanes, Chmury; 5.. Pozycje z pierwszej listy mogą pojawić się na maturze z języka polskiego.. Znajomość lektur wymagana jest na zajęciach z .. nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką: .To oni w 2023 roku będą kończyć czteroletnie liceum.. Lektury obowiązkowe - zakres rozszerzony: Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);Lektury obowiązkowe dla poziomu rozszerzonego to wszystkie określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: "Poetyka" i "Retoryka" (fragmenty) Arystotelesa, "Państwo" (fragmenty) Platona, "Chmury".Lektury obowiązkowe dla poziomu rozszerzonego to wszystkie określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: "Poetyka", "Retoryka" (fragmenty) Arystotelesa, "Państwo" (fragmenty) Platona, "Mitologia" (część II - Rzym) Jana Parandowskiego, "Eneida" (fragmenty) Wergiliusza, "Summa teologiczna" (fragmenty) św.Lista lektur obowiązkowych na maturze od 2015r.. Spis lektur do liceum i technikum zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia..

Czy wiesz, jakie lektury szkolne Twoje dziecko musi przeczytać w tym roku?

Przedstawiamy listę lektur uzupełniających na rok szkolny 2021/2022 dla liceum i technikum: Król Edyp - Sofokles Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty) - Mikołaj z Wilkowiecka Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty) Sokół - Giovanni BoccaccioWykaz lektur dla uczniów szkoły ponadpodstawowej złożony jest z pozycji obowiązkowych i uzupełniających (do wyboru przez nauczyciela), a jego trzon stanowią wybrane dzieła klasyki polskiej i światowej oraz utwory literatury współczesnej.. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty) 5.. Lektury obowiązkowe (zakres podstawowy):Lektury w liceum i technikum - OBOWIĄZKOWE - zakres podstawowy - c.d Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; Henryk Sienkiewicz, Potop; Adam Asnyk, wybór wierszy; Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;Wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej dla szkół ponadpodstawowych, w których kształcenie rozpoczęło się w roku szkolnym 2019/2020.. W. Szekspir, Makbet 7.Lista lektur obowiązkowych dla liceów i techników w zakresie rozszerzonym po wprowadzeniu zmian to: utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: Arystoteles "Poetyka", "Retoryka" (fragmenty) Platon "Państwo" (fragmenty) Arystofanes "Chmury" Wergiliusz "Eneida" (fragmenty) św. Augustyn "Wyznania" (fragmenty) św.Lista lektur obowiązkowych dla poziomu podstawowego w liceum i technikum 1..

język łemkowski.Lektury uzupełniające 2021/2022 dla liceum i technikum poziom rozszerzony.

Na maturze rozszerzonej z języka polskiego 2023 oprócz lektur wymaganych na poziomie podstawowym wymagana jest również znajomość lektur dodatkowych (tzw. lektur z gwiazdką): 1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);Lektury obowiązkowe - zakres rozszerzony: Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: 1.. Sofokles, Antygona 4. .. Trzeba jednak pamiętać, że w wypracowaniu uczeń będzie musiał się też odwołać do lektur obowiązkowych.. Liceum trzyletnie .. Niebawem matura - te lektury uczniowie liceów i techników muszą znać .Lista lektur szkolnych, które są obowiązkowe Lektury szkolne to książki, które uczniowie muszą czytać podczas trwającego roku szkolnego.. Arystoteles, Poetyka(fragmenty); 2.. J. Parandowski, Mitologia cz. 1 Grecja 2.. Dziś ma w tej .Podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego i technikum przywraca chronologiczny układ treści, który pozwala na poznawanie utworów literackich w naturalnym porządku, tak jak one powstawały z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów, w tym kulturowych, historycznych, filozoficznych.Lista lektur szkolnych, które są obowiązkowe Lektury szkolne to książki, które uczniowie muszą czytać podczas trwającego roku szkolnego.. Poniższy zestaw obejmuje pozycje z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego.Uczniowie liceum, zgodnie z zarządzeniami ministra edukacji, otrzymują na początku roku szkolnego wykaz lektur obowiązkowych i uzupełniających..

Wykaz lektur do liceum czteroletniego obowiązujące od roku szkolnego 2019/2020 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg.Lista lektur podzielona jest na lektury obowiązkowe i uzupełniające.. OBOWIĄZKOWE - POZIOM PODSTAWOWY.. Arystoteles, Retoryka(fragmenty); 3.. Matki Bożej Jasnogórskiej KLASA I Poziom podstawowy 1.. Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym; 6.. Lista lektur każdego ucznia będzie się różnić zależnie od poziomu nauczania (podstawowy lub rozszerzony), polonisty oraz własnego wyboru .Lektury obowiązkowe na poziomie szkoły podstawowej Pamiętaj o tym, że na maturze obowiązuje Cię również znajomość literatury, omawianej w ostatnich klasach szkoły podstawowej: Jan Kochanowski, wybrane fraszki, Jan Kochanowski, Treny (V, VII, VIII), Ignacy Krasicki, wybrane bajki, Aleksander Fredro, Zemsta, Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,Klasa IV liceum oraz IV i V technikum w całości przeznaczone są na czytanie utworów literatury po 1945 r. oraz powiązanych z nimi utworów wcześniejszych.. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsa wg św. Jana; 2.Ci maturzyści, którzy zdecydują się pisać maturę z języka polskiego będą musieli wykazać się większą znajomością literatury.. Wszyscy licealiści będą musieli przeczytać kilkadziesiąt książek..

Znajomość lektur wymagana jest na zajęciach z ...Nowa lista lektur 2021/2022 - wykaz zmian (liceum i technikum) Lista lektur obowiązkowych na rok szkolny 2021/2022.

Na liście obowiązkowej znalazły się następujące pozycje:.LISTA LEKTUR NA ROK SZKOLNY 2021/2022 MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PADEREWSKI W LUBLINIE PROGRAM POLSKI KLASA I A Poziom podstawowy - lektury obowiązkowe 1.. Przedstawiamy wykaz lektur szkolnych, które znajdują .Lista lektur szkolnych, które są obowiązkowe Lektury szkolne to książki, które uczniowie muszą czytać podczas trwającego roku szkolnego.. Wergiliusz, Eneida(fragmenty); 7. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty); 8. św.Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Data: 31.01.2018. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.Lektury w klasie 3 liceum - spis utworów.. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów .Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży - 123 godzin (91 godzin z obecnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny);wykazu lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia - obowiązują od 1 września 2021 r.; wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym - zmiana wejdzie w życie 1 września 2023 r.;Lista lektur obowiązkowych do liceum i technikum.. Teksty poznawane w całości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt