Napisz jakie funkcje pełnią poszczególne odcinki przewodu pokarmowego

Pobierz

* Gardło - umożliwia połykanie pokarmu.JAMA USTNA - przeżuwanie, nawilżanie pokarmu, początkowy etap trawienia skrobi przy pomocy ptialiny GARDZIEL - wspólny odcinek układu pokarmowego i oddechowego PRZEWÓD POKARMOWY - dzięki skurczom przesuwa pokarm do żołądka ŻOŁĄDEK - głównie trawienie białka przy pomocy pepsyny i podpuszczki, trawienie cukrów, alkoholu DWUNASTNICA - początkowy odcinek jelita cienkiego, trawienie białek (przez trypsynę), cukrów (przez amylazę trzustkową) i lipidów (przez lipazę) JELITO .Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego swoją budową przystosowane są do pełnienia określonych funkcji.. A. Wchłanianie strawionych składników pokarmowych do krwi: B. Wstępne trawienie cukrów: C.. Rozmiar 210,5 KB.. Usuwanie niestrawionych resztek pokarmu:1. jama ustna (Pokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę) 2. gardło (wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych) 3. przełyk (Czynność przełyku polega na transporcie pokarmu z gardła do żołądka) 4. żołądek (to narząd, stanowiący część przewodu pokarmowego, którego zasadniczą rolą jest trawienie pokarmu) 5. jelito cienkie (Jelito cienkie dzielimy na dwunastnicę, jelito czcze i kręte) 6. jelito grube .W anatomii człowieka jama ustna ( łac. cavum oris) jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego..

Napisz, jaką funkcję pełnią siekacze i kły.

B. W przełyku występują gruczoły, które produkują enzymy trawiące skrobię.. Każdy człowiek ma tam ogrom bakterii, wirusów, grzybów, archeonów oraz protozoów.. * Ślinianki - wytwarzają ślinę, która nawilża pożywienie, ma właściwości bakteriobójcze i uczestniczy w trawieniu cukrów.. Pokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę ślinową (ptialinę).Napisz,co dzieje się z kanapką złożoną z pieczywa,masła i białego sera w odcinkach przewodu pokarmowego.. Wśród poniższych zdań A - E zaznacz dwa, które zawierają błędne informacje, po czym dokonaj ich korekty (popraw błędy w tych zdaniach tak, aby zdania były prawdziwe).jakie funkcje pełnią poszczególne odcinki przewodu pokarmowegooraz jakie wykazują przystosowania anatomiczno-fizjologiczne do ich pełnienia?. Jama ustna-rozdrobnienie pokarmu,rozpoczęcie procesu chemicznego trawienia ,towarzyszy temu zwilżenie pokarmu śliną.. Wśród poniższych zdań od A do E zaznacz dwa, które są prawdziwe.. Zadanie ( 2 pkt.). W niej następuje wstępna, mechaniczna obróbka pokarmu i przygotowanie go do dalszego trawienia.. Łączna jego długość to średnio sześć do ośmiu metrów.Jest to jego najważniejsza funkcja, na którą składają się następujące etapy: - przyjmowanie pokarmu, jego mechaniczne rozdrobnienie w trakcie żucia, nawilgocenie śliną; - transport pokarmu wzdłuż przewodu pokarmowego dzięki jego funkcji motorycznej;ART_IS_WEAPON..

Najbardziej wewnętrzną warstwę stanowi błona śluzowa (światło przewodu pokarmowego).

nr 2 PRZEWÓD POKARMOWY Wypisz narządy układu pokarmowego Napisz jaką funkcję pełnią wymienione narządy 1 2 3 4 5 6 GRU ZOŁY TRAWIENNENapisz, jakie funkcje pełnią poszczególne odcinki przewodu pokarmowego (druga kolumna) oraz jakie wykazują przystosowania anatomiczno-fizjologiczne do ich pełnienia (trzecia kolumna).. bakterie z rodzaju Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, PseudomonasPrzyporządkuj poszczególne odcinki przewodu pokarmowego do roli jaką pełnią w organizmie: …………………………….- przekazuje pokarm z gardła do żołądka.. Poniżej każdej nazwie odcinka przewodu pokarmowego przyporządkowano po jednej funkcji.. pomóżcie!. Obecny w jamie ustnej język ułatwia mieszanie i połykanie przeżutego pokarmu.. Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego są zasiedlane przez zupełnie inne jakościowo oraz ilościowo bakterie czy grzyby.pokarmowy maturalny.. Bezpośrednio pod nią znajduje się warstwa podśluzówko-Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego pelnia okrešlone funkcje.. Wśród poniższych zdań A - E zaznacz dwa, które zawierają błędne informacje, po czym dokonaj ich korekty (popraw błędy w tych zdaniach tak, aby zdania były prawdziwe).5 Pokarm wędruje przez poszczególne odcinki przewodu pokarmowego i ulega w nich różnym przemianom..

29 maja 2020 11Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego mają inny odczyn środowiska.

Podaj nazwy narządów, w których przebiegają wymienione poniżej procesy.. Podaj nazwy elementów budowy zęba.. odpowiedział (a) 15.01.2012 o 14:27: * Język - odpowiada za wyczuwanie smaku, ssanie i przesuwanie pokarmu.. W procesie trawienia białek biorą udział m.in. aminopeptydazy i karboksypeptydazy.. Wśród zamieszczonych niżej zestawów od A do D zaznacz ten, który zawiera poprawnie przyporządkowaną funkcję do nazwy odcinka przewodu pokarmowego.Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego wykazują kilka cech wspólnych, a najważniejsza z nich dotyczy budo-wy ściany przewodu pokarmowego, zbudowanej z czterech koncentrycznych warstw.. PoniŽej kaŽdej nazwie odcinka przewodu pokarmowego przyporzadkowano po jednej funkcji.. a) Wypisz ze schematu cyfrę wskazującą strzałką miejsce działania aminopeptydazy, uzasadnij.. Żyją one jednak w symbiozie z naszym organizmem.. U człowieka występują dwie generacje zębów: zęby mleczne i zęby stałe.Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji): • Wymienisz odcinki przewodu pokarmowego • Wymienisz enzymy w jamie ustnej, żołądka, dwunastnicy • Określisz rolę śliny, HCL i żółci Metody: • Słowna: pogadanka, praca z podręcznikiem • Poglądowa: pokaz oparty na planszy interaktywnej • Mapa mentalna, burza mózgów .Bakterie zasiedlające przewód pokarmowy można podzielić ze względu na funkcje jakie pełnią w organizmie: bakterie proteolityczne (inaczej gnilne) są to bakterie potencjalnie chorobotwórcze, których przerost w jelicie może wpływać niekorzystnie na organizm; zaliczamy do nich m. in..

Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego pełnią określone funkcje.

Wśród zamieszczonych niżej zestawów od A do D zaznacz ten, który zawiera poprawnie przyporządkowaną funkcję do nazwy odcinka przewodu pokarmowego.Mikroflora jelitowa to mikroorganizmy zasiedlające przewód pokarmowy.. b) Wypisz ze schematu cyfrę wskazującą strzałką miejsce działania karboksypeptydazy i uzasadnij.funkcjonowanie jelit.. W jamie ustnej jest obojętny, w żołądku - kwasowy, a w jelicie cienkim - zasadowy.. ………………………………………….- w niej znajduje się język, zęby, tu tez ścieka ślina (wydzielina ślinianek), tu następuje formowanie kęsów pokarmu, jego miażdżenie, żucie, gryzienie i nawilżanie.2009 styczeń.. Poniżej każdej nazwie odcinka przewodu pokarmowego przyporządkowano po jednej funkcji.. :w przełyku,żołądku, dwunastnicy,dalszych odcinkach i w jelicie grubym .. W bulwach ziemniaków oraz ziarnach zbóż znajduje się chityna / skrobia, która w organizmie człowieka jest rozkładana na cukry proste, dostarczające energii.. 5 Pokarm wędruje przez poszczególne odcinki przewodu pokarmowego i ulega w nich różnym przemianom.Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego swoją budową przystosowane są do pełnienia określonych funkcji.. Podaj nazwę narządu, który produkuje ślinę.Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego pełnią określone funkcje.. Wšród zamieszczonych niiej zestawów od A do D zaznacz ten, który zawiera poprawnie przyporzQdkowanQ funkcje do nazwy odcinka przewodu pokarmowego.. Jednak ze względu na jego złożoną budowę i podział na odrębne odcinki, zadania poszczególnych elementów różnią się, uzupełniając się wzajemnie.90% 72 głosy.. Określ optymalny odczyn środowiska do działania następujących enzymów trawiennych: pepsyna, amylaza ślinowa, trypsyna, chymotrypsyna, lipaza trzustkowa, maltaza, peptydazy jelitowe.Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego swoją budową przystosowane są do pełnienia określonych funkcji.. Układ pokarmowy c.d.. Określ, ile jest zębów przedtrzonowych i trzonowych u dorosłego człowieka.. Uwaga: W opisie rysunku nie uwzględniono wszystkich elementów budowy układu pokarmowego.Zał.. Wytwarzana pod wpływem zapachu jedzenia, dziennie jest wydzielone około półtora litry śliny,nawilża i zmiękcza pokarm) Ślinianki-wytwarzają ślinę (przyuszne,podjęzykowe .Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.. Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego pod względem budowy histologicznej mają wiele cech wspólnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt